برچسب ها در وردپرس چیست؟

برچسب ها در وردپرس چیست؟

برچسب ها (tag) یکی از طبقه بندی های از پیش تعریف شده در وردپرس است. کاربران می توانند برچسب ها را به پست های وردپرس خود به همراه دسته بندی اضافه کنند. اما ، در حالی که ممکن است یک دسته طیف گسترده ای از موضوعات را پوشش دهد ، برچسب ها از نظر دامنه ای کوچکتر هستند و به...