دسته بندی در وردپرس

دسته مانند برچسب ها یکی از طبقه بندی های از پیش تعریف شده در وردپرس است. برای مرتب سازی و گروه بندی مطالب در بخش های مختلف استفاده می شود. یک وب سایت با انتشار مطالب مختلف می تواند وب سایت خود را با استفاده از دسته ها تقسیم کند. مثال: یک وب سایت فروشگاهی می تواند بر...